Dôležité   Našli sme a vychovali dve malé veveričky s úspešným začlenením späť do prírody. Spätným vyrátaním sme zistili, že v deň nájdenia mali okolo dvoch týždňov. Veveričky začínajú vidieť až v 4. týždni svojho vývoja.

    V tejto sekcii nájdete stručné, dôležité, alebo cha- rakteristické znaky  napr. v stra- vovaní, alebo iných podstatných znakov daného obdobia ich vývoja.

 

stránka vo vývoji

 

VEVERIČKY
 (veverica obyčajná)

Sciurus vulgaris


  Táto stránka vznikla ani nie tak preto, aby som mal pokope poznámky o výchove veveričiek od takmer ich počiatku až po vypustenie, ale hlavne preto, lebo v čase, keď som ich najviac potreboval na ich záchranu, nemohol som ich nikde zohnať. Preto dúfam, že mojimi skúsenosťami  pomôžem tým, ktorí sa dostanú do podobnej situácie, ak nájdu malé veveričky a budú ich chcieť zachrániť a vychovať...

  Verím, že na nasledujúcich stránkach spolu prežijeme opäť všetko tak, ako sa to v skutočnosti odohrávalo. Keď boli dni veľmi ťažké, ale aj dni radosti a nakoniec aj slzy pri vypúšťaní na slobodu...

   Boli to prekrásne prežité chvíle, ktoré ostanú hlboko v mojom srdci...


koniec mája mesiac jún |  mesiac júl | mesiac august

galéria snímkov |  galéria animácií