archiv.gif (5875 bytes)kostra.gif (5368 bytes)

Stratený svet č.1/1999 Prvá časť osemdielného rozprávania o živote a diele  významného českého maliara Zdeňka Buriana. Do akých veľkostí dorastali obrovské dinosaury? Jedna z prvých etáp vývoja Zeme a života - Prekambrium. Čo prezrádzajú nálezy starých dinosaurých hniezd?  V Galérii sa hovorí o najväčšom dravcovi všetkých čias.
Stratený svet č.2/1999 Duhá časťo živote a diele maliara Z.Buriana. Ďalšia z etáp vývoja Zeme - Kambrium - svet trilobitov. Čo boli dinosary a čo prezrádza ich panvová kosť? V Galérii sa dozviete viac o dinosauroch ako Tyranosaurus rex a Gorgosaurus. Zaraďuje sa Pterodaktyl ku plazom alebo k vtákom?
Stratený svet č.3/1999 Tretia z ôsmych častí na pokračovanie o živote a diele maliara Z. Buriana. Zastavíme sa v ďalšej etape vývoja Zeme - Ordovik - rastliny vystupujú na súš. V kapitole "stopy, fakty svedectvá" sa budeme v rubrike Záhuba dinosaurov varuje vracať k rôznym teóriám vyhynutia dinosaurov a ich životu. V Galérii si niečo povieme o Stegosaurovi, Ceratosaurovi a veľkému dravému vtákovi Phororhacos.
Stratený svet č.4/1999 Štvrtá časť o živote a diele maliara Z. Buriana. Čo je pod hladinou mora a ako sa tam vyvíja život sa dozviete v ďalšiej časti vývoja života na Zemi - Silur- pestré more a zelená pevnina. Pohľady vedcov na vyhynutie dinosaurov sa rôznia. Zaujímavé veci si o tom môžte prečítať v článku Záhuba dinosaurov varuje. Do akých veľkostí dorastali nepárnokopytníci a ako žil rohatý Monoclonius, sa dozviete v Galérii.
Stratený svet č.5/1999 Piata z ôsmych častí na pokračovanie o živote a diele maliara Z. Buriana. Vývoj života na Zemi pokračuje v ďalšej časti Devon - obdobie rýb. Čo mohlo byť príčinou vyhynutia dinosaurov hovoríme v časti Záhuba dinosaurou varuje nazvanej Katastrófa alebo klimatické zmeny? V Galérii je viac písane o živote jašterov  Iguanodonovi a dobrému bežcovi  - Struthi omnius altus.
Stratený svet č.6/1999 Z. Burian v 6/8 časti. Pohľad na jeho tvorbu a ilustrátorske diela. Karbon - zrod kamenouhoľných ložísk - pokračovanie vo vývoji Zeme, ešte stále v prvohorách. Sú tu bližšie popísané podmienky, ktoré viedli ku vzniku zásob čierneho uhlia. V hypotézach Záhuba dinosaurov varuje sa venujem téme asteroidálnej hypotézy v skratke. Ako asi vypadala krajina dinosaurov, čím sa živili sa dozviete v Krajine dinosaurov. V Galérii si niečo povieme o predkoch dnešných slonov a o vzpriamených dinosaurov.
Stratený svet č.7/1999 Pokračovanie o živote a diele Z. Buriana (7/8), Perm - 1/2 doba južných ľadovcov a severských púští posledné obdobie prvohôr rozdelené do dvoch častí na pokračovanie. Teóriu o páde obrovského meteoritu si môžete bližšie prečítať v rubrike Záhuba dinosaurov varuje. Ako sa dajú zameniť kosti vykopaných dinosaurov a čo ztoho môže vzniknúť sa dočítate v Dávnych objavoch. V Galérii si priblížime život Archeopteryxa, obojživelného Nothosaurusa a dravého Tanystropheusa.
Stratený svet č.8/1999 Záverečná časť o živote a diele Z. Buriana (8/8), Perm - 2/2 doba južných ľadovcov a severských púští. Rozvoj živočícov v poslednom období prvohôr. Teóriu o páde obrovského meteoritu si môžete bližšie prečítať v rubrike Záhuba dinosaurov varuje 2/2. Aký je rozdiel medzi najväčšími a najmenšími dinosaurami si prečítajte v článku Malé a veľké. V Galérii sa dozviete viac o Ramapithecusovi a o dravej šelme Amphicyon.
Stratený svet č.9/1999 O dobrodružnej výprave za zbytkami mamutov sa dočítate v článku Za tajomstvom ktoré čakalo tisíce rokov. Čím je charakteriský Trias a ako sa v ňom pokročilo vo vývoji života na Zemi sa dozviete v Trias - "draci" sa ujímajú vlády. Mäsožravé malé dinosaury odkryjú svoje tajomstvo v článku Coelurosaridi. Nové dvojdielne rozprávanie o teóriach zániku dinosaurov sa dozčítate v článku Záhuba dinosaurov varuje. V Galérii sa niečo dozviete o náleze geometrickej venuše na Morave a ešte pár riadkov o bylinožravom opancierovanom malom dinosaurovi menom Colosarus Cutleri.
Stratený svet č.10/1999 V každom geologickom období dominovala jedna skupina živočíchov. O niektorých z nich sa dočítate v článku Dravci, ktorých sa už nebojíme. Pokračujeme vo vývoji života na zemi v druhohorách  Trias - "draci" sa ujímajú vlády. Nebolo ľahké žiť s dlhým krkom. Aké typy a komu uľahčoval život sa dozviete v článku S dlhým krkom. Známe aj menej známe teórie o konci vývoja dinosaurov sa dozviete v ďalšom pokračovaní rubriky Záhuba dinosaurov varuje.  V Galérii prinášame maľby známeho maliara Z. Buriana. Tentoraz je to primát Sivapithecus Indicus a chobotnatci Tetralophodon Longrirostris.
Stratený svet č.11/1999 V článku Bojovníci sa dozviete o niekoľkých prírodovedcoch, ktorí za zaslúžili svojím bádaním o rozvoj a pokrok nového pohľadu na vývoj a vznik živočíchov. ďalším obdobím vývoja Zeme je Jura, kde sa okrem rozvoja dinosaurov začalo dariť aj prvým vtákom. Aké typy chcostov a na aké účely dinosaurom slúžili si prečítate v príspevku Bránil sa chvostom.  Dve teórie o zániku dinosaurov spolu s obrázkami nedávno sa priblíženej planétkysi prečítajte v rubrike Záhuba dinosaurov varuje.Galéria je venovaná vývoju praveľrýb a prakopytnatcov.
Stratený svet 12/1999 Kniha Zene odkrýva tajomstvá dlhé veky sa usadzovaných   geologických vrstiev, podľa ktorých sa dajú zoradiť, aj určiť vek rôznych geologických období v minulosti. Jura 2.časť - obdobie kedy za začali vyvýjať prvé vetvy pravtákov. Herrerasaurus je jedným z dravých dinosaurusov. Nájdete tu článok o jeho  spôsobe života a podrobný anatomický rozbor ako aj výskyt. V pokračovaní Záhuba dinosaurov varuje   nájdete mapu sveta výskytov nálezísk dinosaurov . V Galérii si priblížime život šablozubého tygra a dvoch dinosaurov (Dinodon Libratus a Edmontonia Rugosidens).
Stratený svet 13/1999 Kde hľadať dinosaure a ako postupovať pri ich odkrývaní sa dočítate vo Vykopávkach dinosaurov. Ďalším geologickým obdobím vo vývoji Zeme je Krieda.   Dočítate sa tu akými  zmenami prešla naša Zem. Dravý dinosaurus Allosaurus v ničom nezaostával za Tyranosaurom. Dozviete sa okrem iného aj spôsob ako dokázal roztrhať a prehltnúť aj väčšie sústo potravy. V prvej časti kapitoly Záhuba dinosaurov varuje spomenieme niekoľko, snáď nepravdepodobných teórii o výhyne týchto tvorov. V Galérii si ukážeme zručnosť maľovania zasl. umelca Z. Buriana na ilustráciách predvekého človeka a jaskynného medveďa.
Stratený svet č.14 Ako sa v praxi robia odliatky a rekonštrukcia dinosaura sa dočítate v článku Modelovanie dinosaurov. Vývoj Zeme pokračuje ďalším obdobím- začiatkom treťohôr. Aké zmeny geologické ale aj živočíšne sa dozviete v Paleogén - začiatok "novovveku". Svoje tajomstvá z anatómie, spôsobu života odkrýva dinosaurs Ouranosaurus. Ďalšie a niektoré nám už známe teórie o zániku dinosaurov v druhej časti pokračovanie Záhuba dinosaurov varuje. Galéria zasl. umelca Z. Buriana predstavuje vývojovú vetvu človeka Homo eructus eructus  a Capitosaurus Arenaceus.
Stratený svet č.15/2000 Opis z televíznej relácie Pravek očami Z. Burana ešte z r. 1985 nič neubiera na význame tohto dokumentu. Rozprá sa v nej nielen o umení maľovať, ale aj o veľkej anatomickej predstavivosti tohto maliara. Vo vývoji života na Zemi sa prenesieme do treťohôr Neogén - zlatý vek cicavcov.  V nasledujúcom článku Spôsob života dinosaurov sa dozviete o ich love, rozmnožovaní a boji, kto a prečo žili vo svorkách a ako kládli vajcia a starali sa o potomstvo. Opäť pohľad na niekoľko teórií o zániku týchto tvorov sa dočítate v prvej z dvoch častí Záhuba dinosaurov varuje.  V Galérii venovanej zasl. umelcovi Z. Burianovi si priblížime niečo o mamutoch - Mammunthus primigenius a o Edaphosaurus Mirabilis - jašterovi ktorí žil v období tvorby čiernouhoľných ložísk.
Stratený svet č.16

Dokončenie rozhovoru zasl. umelca Z. Buriana o svojej práci a dielach s RNDr. Vratislvom Mazákom z TV relácie Pravek očami Z. Burana (2/2). Posledný geologický vývoj v záverečnej kapitole seriálu o vývoji  žiovota na  Zemi   Pleistocén -éra ľadových dôb. K čomu slúžil dinosaurom pazúr sa dočítate  v článku Dinosaurie pazúry. Rakoviana trápi nielen ľudstvo, ale už aj v druhohorách dinosaurov. Že by ďalšia teória o vyhynutí? Dozviete sa to v ďalšej časti Záhuba dinosaurov varuje.  V Galérii venovanej zasl. umelcovi Z. Burianovi si priblížime vodného dinosaura Kronosaura a Tyranosaura Imperiosusa.